18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ Bảo hiểm xã hội

Date 16/11/2015

Quý khách vui lòng tải về Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ Bảo hiểm xã hội

Download hướng dẫn sử dụng VBHXH VN tại đây

Download hướng dẫn xử lý tình huống tại đây

Download phần mềm:

+ BHXH Hà Nội tại đây

+ BHXH Việt Nam (62 tỉnh còn lại) tại đây

Download Danh sách Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH tại đây

Download Danh sách biểu mẫu, tờ khai giấy BHXH tại đây

Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Video hướng dẫn sử dụng:

 

Danh sách Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH:

1. Quy trình thực hiện

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện giao dịch điện tử 22/02/2016
2 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 22/02/2016

2. Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 01/10/2015
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 01/10/2015
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/10/2015
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 01/10/2015
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 01/10/2015
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 01/10/2015
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/10/2015
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 01/10/2015
11 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 01/10/2015
12 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 01/10/2015
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 01/10/2015
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/10/2015
15 PGNHS 113: Truy thu BHXH, BHYT bắt buộc 22/02/2016
16 PGNHS 112: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng trùng cho người lao động 01/10/2015

3. Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 01/04/2016
2 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 10/12/2015
3 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 10/12/2015
4 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 10/12/2015
5 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất; Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ BHXH tỉnh khác chuyển đến 10/12/2015
6 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Trợ cấp khu vực 01 lần; Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng 01/03/2016
7 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 10/12/2015
8 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến BHXH tỉnh, thành phố khác 12/10/2015
9 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH; Người lao động đã giám định suy giảm khả năng lao động vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề 12/10/2015
10 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang đóng BHXH 12/10/2015
11 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 01/10/2015
12 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Trở về định cư hợp pháp; Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 12/10/2015
13 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 12/10/2015
14 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 12/10/2015
15 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 01/10/2015
16 PGNHS 623: Tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 01/10/2015
17 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã 01/10/2015
18 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 01/10/2015
19 PGNHS 602: Giải quyết chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 01/04/2016
20 PGNHS 612: Giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH 01/04/2016
21 PGNHS 627: Trợ cấp 01 lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 01/04/2016
22 PGNHS 626: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 12/10/2015

4. Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 506/……………/CS-BHYT Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 01/10/2015
2 PGNHS 50/..CS-BHYT Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT 22/02/2016
3 PGNHS 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh 01/10/2015
4 PGNHS 502: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm 01/12/2015

5. Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Chốt sổ BHXH (bao gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp) 22/02/2016
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 01/04/2016
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 22/02/2016
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 22/02/2016
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 01/04/2016
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 22/02/2016
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec 22/02/2016
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 22/02/2016
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/04/2016
10 PGNHS 311:Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (Áp dụng đối với trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH) 22/02/2016
11 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 22/02/2016
12 PGNHS 314: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 01/04/2016
13 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 22/02/2016
14 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 01/04/2016
15 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH hoặc không tiếp tục tham gia; hoặc chốt sổ cho trường hợp đơn vị đã giải thẻ phá sản đã tất toán thu 22/02/2016
16 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng 01/04/2016
17 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục 01/04/2016
18 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 22/02/2016
19 PGNHS 333-333a: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ 22/02/2016
20 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 22/02/2016

6. Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 801: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt hoặc người hưởng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ; người hưởng trợ cấp 01 lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên 24/11/2015
2 PGNHS 803: Quy trình thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố 24/11/2015
3 PGNHS 805: Quy trình quy định đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự 01/10/2015
4 PGNHS 806: Quy định khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại 24/11/2015

7. Thủ tục hồ sơ sao y

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS: 701/...../HS: Sao y bản chính; Cá nhân mượn, rút hồ sơ giới thiệu giám định y khoa. 01/10/2015
2 PGNHS 701a: Sao y bản chính áp dụng cho BHXH Quận Huyện 22/02/2016

8. Phiếu GNHS HSSV

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Hợp đồng đóng BHYT 2014-2015 01/08/2014
2 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
3 Bảng trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học. 01/07/2013
4 Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT 01/07/2013
5 Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 2014 01/08/2014
6 Mẫu D03-TS: Danh sách HSSV tham gia BHYT 2014 01/08/2014
7 Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV 2014 01/08/2014
8 Mẫu giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu 01/08/2014
9 Mẫu hướng dẫn lập hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho HSSV. 01/08/2014
10 Phục lục Kèm theo hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. 01/08/2014

9. Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH 01/10/2015
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/10/2015
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015

10. Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/10/2015

 

Danh sách biểu mẫu, tờ khai giấy BHXH

1. Quy trình thực hiện

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng

2. Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
2 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
3 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
4 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
5 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
7 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
8 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
9 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
10A Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
10B Văn bản cam kết thu hồi thẻ BHYT dành cho phiên bản Hà Nội 22/04/2013
11 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
12 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
13 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
14 TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/04/2016
15 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
18 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
19 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
20 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
21 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
22 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
23 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
24 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
25 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
26 D01-HGĐ: Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình 03/04/2015
27 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
28 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
29 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016

3. Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 01/06/2014
2 13-HSB: Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 01/06/2014
3 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/06/2014
4 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/06/2014
5 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 01/06/2014
6 Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) 01/06/2014
7 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
8 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
9 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
10 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
11 D01d-TS: Công văn đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe 08/10/2014
12 Mẫu 16B-HSB: Chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu-trợ cấphàng tháng. 01/06/2014
13 Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân 22/02/2016
14 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
15 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
16 D01-TS: Đơn đề nghị của người tham gia 20/10/2014
17 D01b-TS: Văn bản đề nghị của đơn vị 20/10/2014
18 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
19 19-CBH: Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH 12/10/2015
20 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
21 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
22 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
23 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
24 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
25 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
26 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
27 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
28 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 17/11/2014
29 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 01/04/2016
30 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
31 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
32 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
33 C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 09/11/2015
34 Mẫu 09C-HSB: Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần 22/02/2016
35 Giấy đề nghị giám định khả năng lao động 12/10/2015
36 20-CBH: Giấy thay đổi phương thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 01/04/2016

4. Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
2 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012
3 Mẫu 07/GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 15/10/2012
4 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
5 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
8 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
11 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thanh toán trực tiếp 25/04/2015

5. Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
2 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 22/02/2016
3 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
4 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/04/2016
5 Mẫu 01-BBTĐ: Biên bản thẩm định hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất cho người tham gia BHXH, BHTN 22/02/2016
6 Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng 01 lần 01/04/2016
7 Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 22/02/2016
8 Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của người lao động đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 10/06/2015
9 Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt NN, ĐH, NH trước ngày 01/01/1995 22/02/2016
10 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 22/02/2016
11 Chi tiết đính kèm mục 13 của Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 01/04/2016
12 Danh mục số tài khoản của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (để thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT) 01/04/2016

6. Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 3-CBH: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 23/01/2015
2 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần 23/01/2015
3 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 24/11/2015
4 19-CBH: Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận BHXH 24/11/2015
5 20-CBH: Giấy thay đổi phương thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 24/11/2015
6 20a-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 24/11/2015

Thủ tục hồ sơ sao y (3)

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Giấy đề nghị sao y bản chính (kèm PGNHS 701) 10/06/2015
2 Giấy đề nghị sao y bản chính 22/02/2016
3 Mẫu số 18: Danh sách đề nghị cấp bản sao hồ sơ hưởng BHXH 22/02/2016

7. Phiếu GNHS HSSV

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng

8. Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng

9. Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng