Banner hiển thị
Thông báo về việc đóng cổng tra cứu C12 (dành riêng cho HN) của của BHXH Hà Nội
19/01/2020 00:00

Kính gửi các đơn vị trên địa bàn Hà Nội,

Hiện tại hệ thống BHXH Hà Nội đã đóng cổng tra cứu C12 (Chỉ dành riêng cho Hà Nội).

Vì vậy khi thực hiện tra cứu C12 trên hệ thống vBHXH sẽ gặp thông báo:

Các đơn vị thực hiện chuyển sang tra cứu hồ sơ C12 tại menu "Tra cứu" >> "Tra cứu hồ sơ C12":

Trân trọng!

 

Tags: