Banner hiển thị
Thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 9/2019 và Quý III/2019
16/10/2019
Theo quy định của Tổng cục Thuế, hạn cuối để nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 09/2019 là ngày 20/10/2019 và Quý III/2019 là ngày 31/10/2019.
Thông báo của BHXH Việt Nam V/v sát nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý
27/09/2019
Thông báo của BHXH Việt Nam V/v sát nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CẤP BÙ THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA
28/08/2019
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CẤP BÙ THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA
Thông báo 811/CNTT-PM của BHXH Việt Nam về việc thực hiện giao dịch điện tử theo quyết định 166/QĐ-BHXH
31/07/2019
Thông báo 811/CNTT-PM của BHXH Việt Nam về việc thực hiện giao dịch điện tử theo quyết định 166/QĐ-BHXH
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử
22/07/2019
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT)
03/07/2019
Để thực hiện triển khai nâng cấp cổng thông tin phục vụ trao đổi với các đơn vị, tổ chức bên ngoài, Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT): từ 18h00 ngày 04/07/2019 (thứ 5) đến 8h00 sáng ngày 05/7/2019 (thứ 6).